Klasztor Ojców Bernardynów w Kole

Idź do spisu treści

Menu główne

Jak możesz pomóc

Remont

JAK MOŻESZ POMÓC?

Mamy świadomość, że wykonanie tak trudnych prac restauracyjno-konserwatorskich ze względu na skromne możliwości finansowe nie jesteśmy w stanie przeprowadzić sami. OO. Bernardyni w Kole nie posiadają parafii, a więc możliwości uzyskania dodatkowych funduszy np. od parafian.

Klasztor OO. Bernardynów w Kole zwraca się z prośbą, do wszystkich instytucji wspierających lub zainteresowanych ochroną i odnową zabytków, a także ludzi dobrej woli o różnoraką pomoc, która umożliwi nam zrealizowanie tak doniosłego dzieła ratowania bezcennego zabytku.


Mamy nadzieję, że przedstawiony przez nas stan techniczny zabytku spotka się ze strony Państwa z właściwym sobie zainteresowaniem i poparciem planu przedstawionych prac.


Pomóc możesz przez:


  • modlitwę o pomyślne przeprowadzenie prac restauracyjno-konserwatorskich;

  • wsparcie finansowe i materialne;

  • darowizny na rzecz odnowy zabytkowego obiektu;

  • prace fizyczne;


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego