Klasztor Ojców Bernardynów w Kole

Idź do spisu treści

Menu główne

Nasza wdzięczność

Remont

NASZA  WDZIĘCZNOŚĆ


Wspierając prace restauracyjno-konserwatorskie kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Kole, stajecie się Państwo dobrodziejami i macie udział w owocach Mszy św., które są odprawiane w naszym kościele w każdą niedzielę o godz. 11.00 w intencji Dobrodziejów żywych i zmarłych naszego kościoła i klasztoru.

Ponadto wszyscy ofiarodawcy zostaną wpisani w Złotej Księdze Dobrodziejów. Za wszelkie dobro duchowe i materialne ofiarowane na odnowę i renowację tego pięknego zabytku miasta Koła składamy serdeczne Bóg zapłać.


Niech Bóg Wam błogosławi i niech Was strzeże
Niech Wam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Wami.
Niech obróci ku Wam twarz Swoją
I niech Was obdarzy pokojem.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego