Klasztor Ojców Bernardynów w Kole

Idź do spisu treści

Menu główne

Potrzeba remontu

Remont

Całość wspomnianego obiektu na przestrzeni wieków była gruntownie odnawiana i restaurowana. W latach 1990 - 1996 przeprowadzono renowację wnętrza kościoła, polichromii oraz wymieniono tynki zewnętrzne kościoła. Obecny stan techniczny klasztoru jest bardzo zły. W ostatnich latach po wzmocnieniu murów i elementów konstrukcyjnych klasztoru aktualnie istnieje nagląca potrzeba wykonani kolejnych prac konserwatorskich. Należy w szybkim czasie wykonać prace polegające na częściowej wymianie więźby dachowej i pokrycia całego dachu blachą miedzianą, gdyż stara blacha koroduje i dach przecieka w wielu miejscach. Z tego powodu występują duże zacieki sklepień nad częścią mieszkalną klasztoru. Ponadto należy wymienić wszystkie okna i wykonać elewację budynku klasztornego i elewację na frontonie kościoła. Wszystko to wymaga podjęcia natychmiastowych prac konserwatorskich.

Gospodarze obiektu OO. Bernardyni dołożą wszelkich starań przy współpracy i pomocy ludzi dobrej woli, aby ten cenny zabytek odzyskał swój pierwotny, piękny wygląd. Potrzebą jest, aby obiekt mógł dalej służyć mieszkańcom Koła, być z dumą prezentowany turystom i zachowany dla następnych pokoleń.
Istnieje nagląca potrzeba podjęcia prac restauracyjne - konserwatorskich, a zwłaszcza zabezpieczających przed dalszym zniszczeniem i całkowitą dewastacją obiektu.

Biorąc pod uwagę ogromne nakłady finansowe oraz trudności zdobycia funduszy na ten cel, przedsięwzięcie musi być podzielone na etapy i rozłożone w czasie. Z tego względu koszt materiałów i robocizny, uwzględniając inflację, z każdym rokiem będzie wyższy.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego